Wednesday, October 6, 2010

Blog Newydd - New Blog

Helo, a chroeso i flog newydd ymgeisyddion Plaid Cymru ar gyfer rhestr rhanbarth Gogledd Cymru yn etholiadau'r Cynulliad 2011. Yma, mi fyddwn yn eich diweddaru ynglyn a'r ymgyrch ynghyd a rhoi ein safbwyntiau ynglyn a phynciau fydd o ddioddordeb i etholwyr y Gogledd. Os oes gennych unrhyw gwestiynnau i ni, croeso ichi ein ebostio: plaidcymrugogledd@gmail.com

Hwyl am y tro,

Llyr, Heledd, Dyfed a Liz

Hello, and welcome to this new blog written by Plaid Cymru's list candidates for the North Wales regional list in the 2011 Assembly election. Here, we will update you about the campaign as well as giving out opinions on a wide range of issues that may be of interest to the electorate in North Wales. If you have any questions for us, please email: plaidcymrugogledd@gmail.com

Bye for now.

Llyr, Heledd, Dyfed and Liz